Oljeguiden

Med en enkel sökning får du snabbt svaret på vilken motorolja som är rätt för just ditt fordon.


Klicka på länken nedan och ange ditt registreringsnummer eller välj märke och bilmodell och få rekommendationer på bästa motorolja till din bil.


     


Motoroljan har flera uppgifter. En uppgift är att smörja, det vill säga att hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. En annan är att kyla genom att transportera bort värme. En tredje är att skydda motordelar mot korrosion. En fjärde uppgift är att minska vibrationerna och därmed dämpa motorljudet. Motoroljan har även en rengörande funktion.

Motoroljor måste arbeta under svåra förhållanden. De måste vara pumpbara vid låga temperaturer och ändå ha förmågan att bilda en smörjfilm vid höga temperaturer. Deras viskositet får alltså inte variera för mycket med temperaturen.    

Eftersom motoroljan har en rengörande funktion, blandas den med tiden upp med främmande ämnen. Därför måste den bytas med jämna mellanrum. Då skall i regel även motorns oljefilter bytas. Oljebytesintervallen specificeras av motortillverkaren. Under vissa motorers inkörningsperiod måste oljan bytas oftare än när motorn är inkörd.    

Motorn förbrukar en viss mängd olja under körning. Oljenivån bör därför kontrolleras med jämna mellanrum.